Povijest kluba


Prva osnivačka Skupština boksačkog kluba „Sveti Duje“
 

Održana je u skladu s čl. 22. Statuta, dana 20. siječnja 1998. godine s početkom u 19.00 sati u ulici Miroslava Krleže 37. Na Skupštini bilo je nazočno 12 članova i to: Nediljko Pavić, viši športski trener Joško Kuhar, dr.sc. Luka Roguljić, prof. Dražen Čular, viši športski trener Boško Grubišić, prof. Goran Brstilo, dipl. ing. Ivica Krstulović Opara, Ivo Ivanišević, dipl. ing. Ivan Roguljić, Ante Poljak, prof. Tomislav Jelić i dipl. iur. Mario Ravlić.
 


Za predsjednika kluba predložen je Boško Grubišić. Glasovalo se javno i prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Novoizabrani predsjednik kluba Skupštini je predložio ostale članove Izvršnog odbora i to: tajnik kluba Nediljko Pavić, član Ivo Ivanišević, član dipl. ing. Ivan Roguljić, član Joško Kuhar.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno javnim glasovanjem.

Boksački klub „Sveti Duje“ osnovan je dana 16. veljače 1998. godine, te primljen u Registar udruga Splitsko-dalmatinske županije.

Temeljen članka 16 - 18. statuta Splitskog saveza športova, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 2.veljače 1999. godine, donosi odluku da se u članstvo Splitskog saveza športova prima boksački klub „Sveti Duje“.

Na 6. sjednici izvršnog odbora Hrvatskog boksačkog saveza održanoj dana 25. siječnja 2001. godine u Zagrebu, boksački klub „Sveti Duje“ primljen je u članstvo Hrvatskog boksačkog saveza, te je navedenim prijemom stekao sva prava i obveze kao član Hrvatskog boksačkog saveza.

 

Posljednja izborna Skupština boksačkog kluba „Sveti Duje“
 

Održana dana 06. listopada 2016. godine u prostorijama boksačkog kluba "Sveti Duje", Split , 8. Mediteranskih igara 21 s početkom u 18.00 sati.

Prisutni članovi kluba (18): dr.sc Luka Roguljić, Nediljko Pavić, Mario Jukić, dipl. ing. Bartul Lukšić, dipl. ing. Tonči Stanojević, Marin Laptoš, dipl. ing. Gordon Cerjan, dr. sc. Jonatan Vuković, Ante Poljak, Mate Domazet, prof. Goran Brstilo, Ljubo Puđa, Hrvoje Blaić, prof. Kristijan Bartulović, dipl. ing. Tomislav Bartulović, prof. Marko Smoljanović, Zoran Barišić i viši športski trener Boško Grubišić.

Konstatirano je da je prisutno 18 od 20 članova kluba i da skupština može pravovaljano donositi odluke.

Predložen je dnevni red:

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

2. Razrješenje dosadašnjih tijela udruge

3. Izbor tijela udruge: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, upravni odbor, nadzorni odbor

4. Imenovanje osoba za zastupanje udruge

5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis promjena u registar

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

U nadzorni odbor izabrani su:

Mario Jukić, predsjednik

Nediljko Pavić, zapisničar

Tonči Stanojević, ovjeravatelj zapisnika

 

Za predsjednika kluba i ujedno predsjednika Upravnog odbora izabran je gospodin Mario Jukić.

U upravni odbor birani su Mario Jukić - predsjednik, Boško Grubišić - tajnik i dipl.ing. Tomislav Bartulović - član.

Za dopredsjednika kluba izabran je dipl. ing. Gordon Cerjan.

Za tajnika kluba izabran je Boško Grubišić.

 

Za nadzorni odbor birani su:


1. Hrvoje Blaić

2. Kristijan Bartulović

3. Nediljko Pavić

 

Osobe za zastupanje udruge su Mario Jukić (predsjednik) i Boško Grubišić (tajnik) na mandat od 4 godine.

 

DOWNLOAD .PDF ZAPISNIKA