Tehnička pravila

Boks kao olimpijski šport sačinjava mnogostruke koncepcije, razvoj funkcionalnih tj. kondicijskih, motoričkih i tehničko - taktičkih sposobnosti, koje se ipak svode na tri karakteristike, po kojima se najviše odlikuje položaj boksača: inteligenciju, hrabrost i tjelesno zdravlje.

Kategorije
 

Boksački šport imao je dug i zanimljiv razvojni put da bi poprimio današnje oblike. Moderni boks nastao je u Engleskoj. Početkom 18. stoljeća, boksačke borbe bile su vrlo raširene. U to su se doba svugdje po Engleskoj mogle vidjeti boksačke borbe. Prvenstva se spominju još od 1719. godine, od kada Englezi zapisuju svoje velikane. 

Prvi među istaknutim engleskim boksačima bio je James Figg, 1696.-1734., koji je 1719. godine u svojoj školi u Oxford Streetu u Londonu postavio prvi ring, tj. točno ograničeni prostor na kojem se boksalo. Figgov učenik Jack Broughton, 1704.-1789., držao je boksačku školu u londonskom Tottenham Courtu. 

On je 1742. godine napisao prva pravila boksačke borbe te udario temelje modernom boksu. Sastavio je pravila boksa, obuhvativši ih u 29 paragrafa. Broughtonova pravila brzo su naišla na širi odaziv, čime je šakanje ušlo u red organiziranih športova. Drugu veliku reformu proveo je Broughton 1747. godine uvođenjem rukavica.

U Londonu je 1814. godine osnovan prvi boksački klub, Pugilistic Club, zatvorenog tipa, a prvi otvorenog tipa osnovan je 1866. godine. Broughtova pravila London Prize Ring Rules dopunjena su prvi put 1839. godine a drugi put 1853. godine. Njihova radikalna reforma 1865. godine vezana je za ime Johna Sholtova Douglasa, markiza od Queensberryja, 1884.-1900. 

Njome je trajanje rundi svedeno na tri minute, a uveden je odmor od jedne minute. Godine 1867. prilikom prvenstva Engleske, borci su prvi put bili podijeljeni prema težini na tri kategorije: laku, srednju i tešku.

Dioba boksača na kategorije vrlo je važna mjera, pa ni to ne treba ocjenjivati kao puku formalnost. Težina boksača jedna je od bitnih elemenata o kojima ovisi i snaga udarca pa samim tim i izgledi za uspjeh natjecatelja.

Zato je podjela boksača na kategorije jedna od mjera, svakako vrlo važno za osiguranje podjednakih uvjeta za natjecatelje, ali i izvjesna zaštita od ozljeda i drugih nezgoda. Ako se to znade, onda treba računati na daljnje uvođenje novih kategorija u boksu, odnosno sve veće smanjenje razlike u težini između natjecatelja, posebno u težim kategorijama.
 

James Figg i Jack Broughton

Rukavice
 

Do Broughtonova vremena, u Engleskoj se boksalo golim šakama sve do 1882. godine. Posljednji prvak u boksu golim šakama bio je John Lawrence Sullivan. James John Corbett bio je prvi svjetski šampion u borbi s boksačkim rukavicama, kada je dana 7. rujna 1892. godine pobijedio Johna Lawrenca Sullivana nokautom u 21. rundi

.

   


Taj se susret uzima kao početak ere suvremenog boksa. Inače prvi put boksačke rukavice primijenjene su u borbi 1747. godine, kada je Jack Broughton organizirao prvenstvo imućnijih ljudi. S vremenom boksačke rukavice su se usavršavale, pored toga mijenjana je njihova težina i oblik, dok se došlo do današnjih rukavica po težini i obliku, za boksače profesionalce, ali i za amatere.

Runde
 


Dana 6. travnja 1887.godine u New Orleansu boksači Andy Bowen i Jack Burke borili su se u ringu sedam sati i dvadest devet minuta, što je iznosilo 110 rundi. Po vremenskom trajanju efektivne borbe, to je najduži boksački meč koji je zabilježen u pisanoj povijesti boksa. Sudac je prekinuo borbu tek kad je pala noć i proglasio rezultat bez odluke, tj. bez pobjednika.

Pitanje kategorija, vremena trajanja rundi i borbi u boksu postavilo se tek sredinom 19. stoljeća. Do tada se borilo sporazumno, pri čemu su se boksači dogovarali koliko će trajati borba, neovisno o težini, godinama i iskustvu boksača. 

Međutim, utvrđivanjem trajanja rundi nije utvrđena i dužina samih borbi. Dosta kasnije ustanovljeno je da se amateri bore tri runde po tri minute, a za profesionalce borba je ograničena, 1914. godine, na najviše 15 rundi.

Danas borba za titulu svjetskog velikana u profesionalnom boksu traje 12 rundi.

Pravila i tehnika boksa
 


 

Pored toga što je 1747. godine uveo prve boksačke rukavice, Broughton je 1742. godine uveo i prva pisana pravila boksa. Zapravo kodeks postoječih običaja koji su primjenjivani u borbama tog vremena. To su bila pravila takozvanog Londonskog nagradnog ringa, koja regulira propise o borbama za nagrade. Ona sadrže 29 pragrafa osnovnih načela boksa. Broughtonova pravila primjenjivana su dugo, pretrpjela su kasnije dvije značajnije izmjene: 1837. godine i 1853. godine, kada su temeljito revidirana.

Nova pravila izdao je markiz Queensberry. S vremenom su pravila dobila konačnu primjenu 1891. godine,kad su postala važeća za sve borbe u Americi, gdje se boks naglo razvio pod engleskim utjecajem, kao i u Engleskoj, Australiji...

Pravila su pisana sažetije, pa imaju svega 16 paragrafa. Njihovu novu, konačnu primjenu dao je John Fleming, koji je objavio "Pravila nacionalnog športskog kluba". Ta je pravila usvojila i Engleska boksačka federacija, osnovana 1888. godine, čime su ona i službeno prihvaćena.

Time je napokon postavljen temelj propisima o boksu, koji imaju za sobom tradiciju više od 250 godina. Pravila su do današnjih dana često dopunjavana i mijenjana, a sve radi humanizacije i zdravstvene zaštite boksača.

Boksač John Jackson, čiji je pokrovitelj bio princ od Walesa, 1795. godine prvi je u povijesti boksa proučavao način borbe i serijske udarce, zbog čega se smatra pretečom suvremene boksačke tehnike.

Boks će se kasnije još više razvijati, a s vremenom toliko usavršiti sve do pojave specijaliziranih boksačkih škola. Boks je s vremenom postao prava znanost.

Tehnička pravila službenog vaganja
 

Natjecatelji u svim kategorijama moraju biti spremni pristupiti vaganju prvog jutra natjecanja u određeno vrijeme od 8 do 10 sati ujutro. Vaganje natjecatelja obavlja povjerenik Hrvatskog boksačkog saveza uz pomoć članova Natjecateljske komisije, a mogu mu prisustvovati samo službeni liječnik, službeni delegat kluba, voditelj natjecatelja i zapisničar. Predstavniku boksača na vagi zabranjuje se bilo kakva intervencija u tijeku vaganja.

Težina zabilježena na službenoj vagi prvog dana određuje kategoriju boksača tijekom cijelog natjecanja, ali će se svejedno tražiti da se isti važe onih dana kada se natječe kako njegova težina ne bi prešla gornju granicu težine dozvoljenu u njegovoj kategoriji. Natjecatelj se smije natjecati samo u kategoriji utvrđenoj prvog dana.

Natjecatelj se smije vagati samo jednom na službenom vaganju svaki dan. Težina izmjerena tada je konačna. Dozvoljeno je međutim da delegat kluba, boksača koji se ne uspije prijaviti u svojoj kategoriji, prijavi u višoj ili nižoj kategoriji, ako taj klub ima upražnjeno mjesto u toj kategoriji i ako službeno vaganje još nije završeno.

Težina koja se bilježi je težina koju pokazuje vaga, bez odjeće. Težina se prikazuje u metričkom sustavu. Vage smiju biti elektronske. Između liječničkog pregleda i vaganja, natjecatelji ne smiju napuštati prostoriju niti nasilno skidati ili povećavati tjelesnu težinu.

Natjecatelj koji je proglašen sposobnim mora nastupiti na priredbi. Ukoliko ne nastupi, službeni će mu povjerenik oduzeti natjecateljsku iskaznicu i podnijeti prijavu disciplinskom sucu Hrvatskog boksačkog saveza.

Ukoliko natjecatelj na prvenstvenom natjecanju prebaci ili podbaci težinu do 454 grama dužan je nastupiti u prijateljskom susretu. U protivnom službeni će mu povjerenik oduzeti natjecateljsku iskaznicu i podnijeti prijavu disciplinskom sucu Hrvatskog boksačkog saveza. Kod kadeta tolerancija nije dopuštena.

Utvrđeno stanje o pravu nastupa, trenutnoj zdravstvenoj sposobnosti i težini natjecatelja, upisuje se u zapisnik natjecanja odnosno u zapisnik o vaganju, a na pojedinačnim prvenstvima i u natjecateljskoj iskaznici, te ovjerava potpisima službenog povjerenika i službenog liječnika.

Liječnik

U cilju što bolje zdravstvene zaštite natjecatelja, uloga liječnika je od presudnog značenja.

Medicinski pregled natjecatelja obavlja se kompletno u ambulantama za športsku medicinu ili ambulantama medicine rada, te ambulantama  obiteljske medicine, odnosno klupski liječnik uz korištenje odgovarajućih specijalista.

Svaka osoba prije početka bavljenja boksom mora se podvrgnuti kompletnom liječničkom pregledu. Kod prvog pregleda kandidat mora dati izjavu  i priložiti medicinsku dokumentaciju o eventalnim bolestima koje je prebolio i o onim zbog zbog kojih troši lijekove.

Rezultati pregleda upisuju se u osobni zdravstveni kartom , koji se čuva u klupskoj dokumentaciji.

Obvezni godišnji sistematski pregled natjecatelja sastoji se od:

A - OPĆI PREGLED  (anamneza, visina,težina, pregled glave,vrata,trupa i ekstremiteta,krvni    tlak,puls,fizikalni pregled pluća,srca i trbušnih organa)

B - NEUROLOŠKI PREGLED

C - OČNI PREGLED (oštrina vida).

D - STOMATOLOŠKI PREGLED –  kariozuni zubi se moraju sanirati

E - LABORATORIJSKI PREGLED koji se sastoji od laboratorijskog pregleda:

         a) krvi  (Se, leukociti, eritrociti,hemoglobin)

         b) analiza urina (šećer, bjelančevine, sediment)

         c) EKG (elektrokardiogram srca i dodatne laboratrorijske pretrage te dijagnostički postupci samo po medicinskoj indikaciji )

Liječnički pregled prije boksačkog turnira obavlja službeni liječnik prije službenog vaganja. Boksač mora imati boksačku knjižicu iz koje se vidi da li je obavio godišnji pregled, odnosno pregled iza eventualne zabrane.

Preporuča se :    

-   Pitati boksača da li je skoro bio bolestan, ako je, koliko je dugo morao ležati u krevetu

-   Pregled očiju (eventualno krvarenje spojnice oka)

-   Pregled vanjskog uha – infekcija

-   Pregled kože – infekcija. Iza vakcinacije boksač ne može boksati dok krasta od vakcinacije nije otpala. Zabranjeno je nošenje povoja na licu, glavi i vratu za vrijeme borbe. Zabranjeno je boksati sa otvorenom ranom, no rana (ogrebotina) može se pokriti sa kolodiumom ili steri-stripom.

-   Pregled srca i pulsa

-   Pregled pluća zbog eventualne akutne upale. Po potrebi kontrolirati temperaturu

-   Grubi neurološki pregled

-   Pregled šaka zbog eventualne povrede

Prava i dužnosti službenog liječnika su:

- da prije službenog vaganja natjecatelja izvrši pregled svih natjecatelja i eventualno oglasi nesposobne , što unosi u zapisnik natjecanja,

- da od početka do kraja prisustvuje natjecanju i iznimno ukazuje potrebnu liječničku pomoć ozlijeđenim natjecateljima ako organizator za to nije osigurao medicinsku ekipu

- da na zahtjev boksačkog suca u ringu  ocjeni  težinu ozljede i sposobnost natjecatelja za nastavak borbe. Odluka liječnika obvezna je za boksačkog suca u ringu.

- da obustavi borbu, putem vrhovnog suca, kada smatra da se jedan ili oba natjecatelja uslijed primljenih udaraca ili zadobivene ozljede nalaze u stanju koje ne dozvoljava daljnju borbu,

- da u slučaju sumnje poduzme mjere  dopinšku kontrolu

- da utvrdi prije početka natjecanja dali je prema Tehničkim pravilima HBS-a osiguran potrebni sanitetski materijal, sanitetsko ili drugo vozilo,

- da prije, za vrijeme i poslije završenog natjecanja surađuje sa službenim Povjerenikom HBS-a, vrhovnim sucem i ostalim službenim osobama.

Za vrijeme natjecanja službeni liječnik po potrebi pregledava natjecatelja u neutralnom uglu. Stol službenog liječnika nalazi se pored neutralnog ugla.Uz službenog liječnika mogu se uz njegovu suglasnost nalaziti i klupski liječnici, ali bez prava donošenja odluka i stavljanja primjedbi na rad i odluke službenog liječnika.Dužni su službenom liječniku pomoći ako on to zatraži.

Poslije završenih borbi natjecatelje pregledava liječnik kluba, a po potrebi i službeni liječnik. Poslije svakog natjecanja obvezna je dezinfekcija rekvizita i opreme,što kontrolira liječnik kluba.                                                                            

Težinske kategorije u boksu
 


Prema težini, natjecatelji, juniori i seniori, se dijele u 11 kategorija:

1. PAPIR (LIGHT FLY)      do 48 kg
2. MUHA (FLY)      do 51 kg
3. BANTAM (BANTAM)     do 54 kg
4. PERO (FEATHER)      do 57 kg
5. LAKA (LIGHT)      do 60 kg
6. POLUVELTER (LIGHT WELTER)    do 64 kg
7. VELTER (WELTER)     do 69 kg
8. SREDNJA (MIDDLE)     do 75 kg
9. POLUTEŠKA (LIGHT HEAVY)    do 81 kg
10. TEŠKA (HEAVY)      do 91 kg
11. SUPERTEŠKA (SUPER HEAVY)    +   91 kg
 

Prema težini, natjecatelji kadeti i žene dijele se u 13 kategorija:

1. IGLA        do 46 kg
2. PAPIR       46 - 48 kg
3. MUHA       48 - 50 kg
4. POLUBANTAM      50 - 52 kg
5. BANTAM       52 - 54 kg
6. PEROLAKA       54 - 57 kg
7. LAKA       57 - 60 kg
8. POLUVELTER      60 - 63 kg
9. VELTER       63 - 66 kg
10. POLUSREDNJA      66 - 70 kg
11. SREDNJA       70 - 75 kg
12. POLUTEŠKA      75 - 80 kg
13. TEŠKA       80 - 86 kg
 

Prema težini, natjecatelji mlađi kadeti dijele se u 16 kategorija:

1.  37 - 38,5 kg
2.  38,5 - 40 kg
3.  40 - 41,5 kg
4.  41,5 - 43 kg
5.  43 - 44,5 kg
6.  44,5 - 46 kg
7.  46 - 48 kg
8.  48 - 50 kg
9.  50 - 52 kg
10.  52 - 54 kg
11.  54 - 56 kg
12.  56 - 59 kg
13.  59 - 62 kg
14.  62 - 65 kg
15.  65 - 68 kg
16.  68 - 72 kg

Međunarodni profesionalni boksački savezi
 

WORLD BOXING COUNCIL                                                         W.B.C.

WORLD BOXING ASSOCIATION                                                 W.B.A.

WORLD BOXING ORGANIZATION                                             W.B.O.

INTERNATIONAL BOXING FEDERATION                                     I.B.F.

INTERNATIONAL BOXING UNION                                                 I.B.U.

EUROPIAN BOXING UNION                                                          E.B.U.

NATIONAL BOXING ASSOCIATION                                              N.B.A.

NEW YORK STATE COMMISSION                                              N.Y.S.T.

ORIENTAL PACIFIC BOXING FEDERATION                             O.P.B.F.